• Lê Văn Thông
  • Ban Giám Hiệu
  • P. Hiệu Trưởng - Phụ trách trường
  • 0983751799
  • thongle0604@Gmail.com
  • P. Hiệu Trưởng - Phụ trách trường
  • Huỳnh Văn Hùng
  • Ban Giám Hiệu
  • Phó Hiệu trưởng
  • 0332465946
  • hhungdaklak@Gmail.com