Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/NVT/11/07/2020 11/07/2020 Văn bản khác, test